Nama Si Mati  
atau No. Kad Pengenalan    tanpa - sekiranya no KP
atau No. Kod Pengkebumian  
atau No Permit Pengkabumian  
atau Tarikh Mati   hari.bulan.tahun
Qariah